امروز چهارشنبه 03 مرداد 1403 http://eac.cloob24.com
0

دانلود مقاله ای در مورد عوامل موثر بر مقاومت فشاری و دوام بتن

موضوعات مورد بحث:

تاثیر نوع نمونه استوانه ای یا مکعبی در مقاومت فشاری بتن

تاثیر رطوبت نمونه در مقاومت فشاری بتن

تاثیر نسبت آب به سیمان در مقاومت فشاری بتن

تاثیر سرعت بارگذاری در مقاومت فشاری بتن

تاثیر مراقبت و عمل آوری در مقاومت فشاری بتن

عامل زمان در مقاومت فشاری بتن
تاثیر دما در مقاومت فشاری بتن

 

[ برای مشاهده و پرداخت هزینه لینکهای دانلود این مطلب کلیک کنید ]